Kontakt
Ul. Komunalna 3, 07-202 WYSZKÓW
+48 691-189-611, +48 790-668-355
info@amsped.com.pl

TIR + PLOMBA CELNA, EX, CMR, T1, EPI, GABARYTY, AKCYZA (AKC-U)

Jesteśmy młodą i prężna firmą opartą na agentach celnych z kilkuletnią praktyką. Nasze doświadczenie pozwala na szybkie i bezproblemowe świadczenie usług, które oferujemy. Naszą podstawową działalnością jest obsługa celna podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i firm transportowych w zakresie m. in. wystawiania dokumentów SAD w wywozie oraz tranzycie.

Posiadamy procedury na zamykanie procedury WPT (Upoważniony odbiorca) T1!!!, jak również na otwieranie procedury WPT (Upoważniony nadawca) TIR, również w odprawach na towary ponadgabarytowe  na platformach.
UWAGA Czas na odprawę celną od chwili wysłania zgłoszenia do Urzędu Celnego do czasu zwolnienia towaru do wskazanej procedury wynosi 30 minut.

Miejscem odprawy celnej jest oznaczony teren, wyznaczony przez jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu Celnego. U nas jest to Miejsce Uznane. Odprawa celna to wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przewozem towaru przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej. Posiadamy zgodę Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na stosowanie procedur uproszczonych poza normatywnym czasem pracy Urzędu Celnego, czyli pracujemy 24 h / 365 dni.

Dzięki temu, po uzgodnieniu z klientem, zgłaszamy towar w dowolnych godzinach, a także w soboty i niedziele !
Agencja Celna, świadczy również usługi związane z wypełnianiem wniosków EORI, PDR oraz inne dokumenty wymagane przy odprawie celnej.