Kontakt
Ul. Komunalna 3, 07-202 WYSZKÓW
+48 691-189-611, +48 790-668-355
info@amsped.com.pl

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!

Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla ?TIR ? upoważniony nadawca?
Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie obsługi handlu wspólnotowego ? zgłoszenia celne w transporcie drogowym:

 • WYWÓZ (EKSPORT) - EX
 • TRANZYT ? karnety TIR (wypełnianie i otwieranie) obsługa elektroniczna przez NCTS, gwarancje tranzytowe, monitoring, jak również odprawy ładunków ponadgabarytowych
 • Otwieranie karnetów TIR w procedurze uproszonej (jako przedstawiciel pośredni)
 • CMR - Drogowy List Przewozowy
 • EPI ? Wysyłka zgłoszeń tranzytowych do Białoruskiego Systemu Celnego w ramach eurazjatyckiej unii celnej
 • Wnioski i odwołania do Urzędu Celnego
 • Powierzchnie magazynowe
 • Rejestracja firm w systemie EORI i PDR
 • Doradztwo celne
 • Mobilna obsługa, dojazd do klienta za uzgodnieniem
 • Indywidualne podejście do każdego klienta powiązane z elastyczną polityką cenową
 • Gwarantowana polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji

============================================================================

Integracja z systemami:

* ECS to system Kontroli Eksportu (ang. Export Control System) jest wspólnotowym systemem obsługującym elektroniczne zgłoszenia wywozowe. Zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring. Umożliwia elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.

W ramach systemu ECS:

 • odprawy celne w procedurze wywozu,
 • zapewniamy pełny monitoring operacji wywozowej,
 • prowadzimy archiwizację potwierdzeń wywozu towarów poza granicę UE.

* NCTS to Skomputeryzowany System Tranzytowy (ang. New Computerised Transit System) dla obsługi wspólnotowej procedury tranzytowej w UE oraz wspólnej procedury tranzytowej WPT na dokumencie TDT.
System NCTS obsługuje przewozy towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytowej we wszystkich jednostkach administracji celnej, w których dokonywane są odprawy towarów jak i w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej i krajach EFTA, będących stronami Konwencji o WPT (Norwegia, Szwajcaria, Islandia).